Acerca de

GESCHIEDENIS VAN DE 
DUN DEAGH PIPE BAND

  • DUN DEAGH music band, voortaan DUN DEAGH PIPE BAND, werd in mei 2003 opgericht in Zwijndrecht, door Fonny van DUN, Pipe Major en Elvire Claes, Drum Major.

  • Beiden hadden respectievelijk de Schotse doedelzak en de Schotse side- en tenordrum aangeleerd bij de Red Hackle Pipe Band in Antwerpen en hadden met deze doedelzakband een honderdtal optredens verzorgd.

  •  

  • Toen zij in 2008 verhuisden naar Sint-Niklaas werd de band ook daarheen overgebracht.  De lessen en repetities hadden vanaf dan plaats in de gebouwen van het College (St. Jozef - Klein Seminarie).

  • Intussen is Elvire omwille van gezondheidsredenen gestopt met het bespelen van de Schotse drum.

  •  

  • Doordat de repetities omwille van de Covid-maatregelen niet meer konden doorgaan in het College diende men uit te wijken naar een plaats waar men in open lucht kon oefenen.

  •  

  • Intussen blijven de lessen voor beginners doorgaan te Sint-Niklaas, ten huize van de pipe-major.

Elvire en Fonny - oprichters van de band.JPG