top of page

Acerca de

GESCHIEDENIS VAN DE 
DUN DEAGH PIPE BAND

DUN DEAGH PIPE BAND, voorheen DUN DEAGH music band, werd in mei 2003 opgericht in Zwijndrecht  
door Fonny van DUN, Pipe Major en Elvire Claes, Drum Major.
Elvire en Fonny - oprichters van de band.JPG

Beiden hadden respectievelijk de Schotse doedelzak en de Schotse side- en tenordrum aangeleerd bij de Red Hackle Pipe Band in Antwerpen en hadden met deze doedelzakband een honderdtal optredens verzorgd.

Toen zij in 2008 verhuisden naar Sint-Niklaas werd de band ook daarheen overgebracht.  De lessen en repetities hadden vanaf dan plaats in de gebouwen van het College (St. Jozef - Klein Seminarie).

Intussen is Elvire omwille van gezondheidsredenen gestopt met het bespelen van de Schotse drum maar bleef ze nog volop actief in de materiële ondersteuning van de band.

 

Doordat de repetities omwille van de Covid-maatregelen niet meer konden doorgaan in het College diende men vanaf 2020 uit te wijken naar een plaats waar men in open lucht kon oefenen.

 

Hierbij gaf Fonny de muzikale leiding van de band over aan Wouter Herwege en Arne Ongena, waarna deze besloten zelfstandig verder te gaan, zij het onder een totaal andere benadering, met ander logo en andere uniformen.

Daar dit indruiste tegen de principes die sinds de stichting aan de grondslag lagen van de DUN DEAGH Pipe Band veranderden zij op verzoek van Fonny van DUN van naam.

Sindsdien beperkt de DUN DEAGH Pipe Band zich tot haar basis:

het aanleren van de Schotse doedelzak aan een zo breed mogelijk publiek, zonder bijkomende verplichtingen.

bottom of page