top of page

LESSEN

De doedelzaklessen staan open voor alle geïnteresseerden vanaf de leeftijd van 9 jaar, ongeacht of men al dan niet over muziekkennis beschikt, en ongeacht of men al dan niet van plan is om later met een band op te treden.

De lessen vinden in de eerste aanleerfase wekelijks plaats te Sint-Niklaas, ten huize van de Pipe-major op voorafgaandelijk afgesproken uur en datum.

Zij duren telkens ongeveer 1u30.

Later kan men naar de gezamenlijke repetities komen.  De locatie hiervoor zal bepaald worden in functie van eventuele corona-maatregelen.

Uw eerste les?

Je eerste les is een gratis kennismakingsles. Dit laat je toe om beter te kunnen inschatten of de Schotse pipes je effectief kunnen bekoren.

Vooreerst wordt op de oefenchanter de vingerzetting bekeken, en kan je zelf eens proberen om de verschillende basisnoten te spelen.  Tegelijkertijd wordt je uitvoerig geïnformeerd over het bespelen van de Schotse doedelzak en over alles wat hierbij komt kijken.

Een oefenfluit wordt je door de band ter beschikking gesteld voor deze eerste kennismaking.

 

Op naar de ‘echte’ lessen?

Mocht je na de oefenles besluiten dat de Schotse pipes je hart sneller hebben doen slaan en je vingers doen jeuken, dan ben je van harte welkom om bij ons te blijven! 

Per les wordt er  wel een kleine vergoeding gevraagd, dit om in de huur van de repetitielokalen, de partituren, de verzekering en de catering te kunnen voorzien.  Deze bijdrage wordt periodisch verrekend.

Tijdens de lessen wordt er steeds gezorgd voor koffie/thee/frisdrank en versnaperingen.

Gedurende de eerste maanden blijven de lessen voor de leerling piper wekelijks op individuele basis doorgaan bij de Pipe-major, en dit op voorafgaandelijk afgesproken uur en datum.

Zodra de leerling piper voldoende vorderingen heeft gemaakt wordt het bespelen van de doedelzak als dusdanig aangeleerd.

 

Wat houden de lessen in?

Het aanleren van de vingerzetting gebeurt op een oefenfluit (practice chanter) die men zich dient aan te schaffen.  Ook het aanleren van nieuwe melodieën gebeurt op dit instrument. Pas daarna gaat men over tot het bespelen van de doedelzak zelf.

Er zijn reeds goede oefenfluiten vanaf €60. Laat je evenwel voorafgaandelijk hierover door depipe-major informeren. Nadat je een tiental tunes behoorlijk op de practice chanter kunt spelen kan je  een Schotse doedelzak voor een beperkte tijd  in bruikleen krijgen.  Zo moet je niet direct zelf een doedelzak aankopen.

bottom of page